GDPR

Provedením Registrace (tlačítkem „Vytvořit nový účet“) nebo Přihlášením (tlačítkem „Přihlásit se“) při každém vstupu uděluji provozovateli serveru preventivni-aktivity.cz, jímž je Univerzita Karlova v Praze se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3/5, Praha 1, IČ: 00216208, ve věci její součásti: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 (dále jen „správce“), výslovný souhlas se zpracováním veškerých mnou poskytnutých osobních údajů a dalších dat, zejména, nikoliv však výlučně, k těmto účelům: k použití správcem pro jeho uživatelsky anonymizované statistické účely, vždy však k účelům přímo souvisejícím s činností portálu preventivni-aktivity.cz a v souladu s jeho posláním. Zároveň uděluji souhlas s tím, že mnou uvedená e-mailová adresa může být použita pro zasílání informací, novinek a pro písemnou komunikaci bezprostředně související s činností portálu preventivni-aktivity.cz. Tento souhlas mohu kdykoli písemně odvolat.

Veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé, jsou poskytovány dobrovolně a bezúplatně.

Beru na vědomí, že správce je oprávněn veškeré údaje, data a další informace mnou poskytnuté zpracovávat pro vědecko-výzkumné účely a pro potřeby rozvoje prevence v České republice, avšak pouze za podmínky, že data budou zpracována a prezentována anonymně a v agregované podobě.

Prohlašuji, že údaje uvedené na serveru preventivni-aktivity.cz nepoužiji ani neposkytnu žádné třetí osobě pro jakékoliv komerční či obdobné účely.