Nápověda

Registrace nového uživatele

Při registraci nového uživatele je potřeba vyplnit všechny požadované položky (email, jméno, heslo, IČ školy / ID okresu / ID kraje). IČO školy uvádějte v 8-mi místném tvaru, pokud je kratší, doplňte nulami - např. 00012345.


Časté dotazy & problémy

Otázka: Dostávám hlášku Pod zadaným IČ / ID nebyla v databázi nalezena žádná škola / kraj / okres.

Odpověď: Kontaktujte helpdesk/podporu a uveďte potřebné údaje. Pokud se registrujete s IČO školy, je možné, že škola v databázi chybí.


Otázka: Dostávám hlášku Pod zadaným IČ školy / ID okresu / ID kraje již existuje uživatelský účet.

Odpověď 1: Pokud se registrujete jako Školní metodik prevence (používáte IČ školy), tak pro danou školu již existuje jiný uživatelský účet. S žádosti o založení účtu kontaktujte svého Okresního metodika preventivních aktivit.

Odpověď 2: Pokud se registrujete pomocí ID okresu / ID kraje, tak pro daný okres / kraj již existuje jiný uživatelský účet. Por každy kraj i okres byly účty založeny předem. S žádosti o založení účtu kontaktujte helpdesk/podporu.


Seznam použitých zkratek
DD dětský domov
DDŠ dětský domov se školou
diagnostický ústav
MPP minimální preventivní program (základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy nebo školského zařízení).
NNO nestátní nezisková organizace
PPP pedagogicko-psychologická poradna
SPC speciálně pedagogické centrum
Spec. ped. speciální pedagog
SVP středisko výchovné péče
syndrom CAN syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte - Child Abuse and Neglect
ŠMP školní metodik prevence
ŠP školní psycholog
VP výchovný poradce
výchovný ústav

Časté dotazy & problémy

Otázka: Systém výkaznictví vypadá divně / nevidím všechny texty / něco nefunguje, jak očekávám.

Odpověď: Prosím kontaktujte helpdesk/podporu, ať můžeme problém co nejdříve vyřešit k plné spokojenosti.


Otázka: Používám Microsoft Windows XP a Internet Explorer 8...

Odpověď: Zkuste použít jiný internetový problížeč (Chrome, Firefox, Opera). Internet Explorer 8 je již více než 7 let starý a neaktualizovaný. Právě kvůli tomu v něm ne všechno funguje v plném uživatelském komfortu (například nefungují nápovědy u formulářů, grafy,...). Snažíme se, aby Systém výkaznictvím fungoval všude stejně (správně), ale v případě IE8 již ne všechno tak jde udělat.


Otázka: Nemohu se přihlásit, ale vím, že účet mám založený.

Odpověď: Zkontrolujte, zda nemáte překled v emailu a že zadáváte správné heslo. Pokud se stále nemůžete přihlásit, zkuste si obnovit heslo pomocí tlačítka Zapomenuté heslo. Pokud dostáváte hlášku, že pro zadaný email není vytvořen profil, pravděpodobně jste zadali špatný email při registraci - kontaktujte helpdesk/podporu.


Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku nebo problém, kontaktujte prosím helpdesk/podporu

Helpdesk / Podpora

V případě problému s funkčností systému kontaktujte helpdesk na emailu: vykazy.prevence (zavinac) nuv.cz

Při řešení problému nám velmi pomůže, když do emailu uvedete:

  • IČO školy / ID okresu / ID kraje
  • Typ a ideálně i verzi prohlížeče - Internet Explorer, Chrome, Firefox...
  • Co nejpřesnější popis problému